Jäsenille

 

-Saaliskiintiöt seuran jäsenille metsästysvuodelle 2020-2021:

  • 1 Ukkometso
  • 2 Teertä, mieluiten kukkoja
  • 4 Pyytä
  • 1 Fasaanikukko

Metsäkauris:
Seuran jäsen saa kaataa yhden kauriin. Kaadosta on ilmoitettava jahtipäällikölle välittömästi, Kaatoilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan myös kaadetun eläimen sukupuoli sekä alue jossa kaato on tapahtunut.
Johtokunta päättää yhteisjahdin osalta kauriiden kaadoista. Yhteisjahdista tulee ilmoittaa johtokunnalle ja johtokunnan on hyväksyttävä yhteisjahdin järjestäminen. Varsinainen jahtikutsu tulee julkaista vähintään viikkoa ennen suunniteltua jahtia. Kutsuksi riittää ilmoitus seuran WhatsApp-ryhmässä. Jahtiin tulee osallistua vähintään viisi seuran jäsentä.

Villisikaa saa ampua tavattaessa ja lihat menevät ampujalle. Ampuja huolehtii kaikista kustannuksista.

RAUHOITETTUJA RIISTALAJEJA OVAT KOPPELO JA FASAANIKANA
Muilla riistaeläimillä ei rajoituksia.
Riistakeskuksen suosituksen mukaisia uhanalaisten vesilintujen metsästystä tulee välttää (taantuvat lajit).

Metsästysajat.

 

© 2009-2020 Heinlahden metsästysyhdistys ry