Jäsenille

 

-Saaliskiintiöt seuran jäsenille metsästysvuodelle 2016-2017:

-1 Ukkometso
-2 Teertä, mieluiten kukkoja
-4 Pyytä
-1 Fasaanikukko
-Metsäkauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä ja saaliskiintiöstä päättää johtokunta.
-Villisikaa saa ampua tavattaessa, lihat menevät yhdistyksen käyttöön.

-RAUHOITETTUJA RIISTALAJEJA OVAT KOPPELO JA FASAANIKANA
-Muilla riistaeläimillä ei rajoituksia.

 

© 2009-2011 Heinlahden metsästysyhdistys ry